האם נעל היא הכרח קיומי לאדם, האם היא לשם הכסות או צורך חומרי שהתפתח במרוצת השנים? אם לא היינו נוהגים לנעול נעליים, סביר להניח שעור כף הרגל היה הופך קשה ותפוח. קרוב לודאי שהיינו מקבלים בהבנה את אסתטיקת כף הרגל, על הבליטות שלה, ציפורניים חשופות, עור קשה שפגעי הזמן והגיל נכרים בו בתחילת המחקר שלי, בדקתי מהו אותו המינימום שיש להקשות בכריות כף הרגל, ע"מ למנוע חיכוך ופציעה. יצרתי מדרך שמי שיוצר שיח בין גוף האדם, פונקציונאליות, פשטות החומר, יופי וכיעור וכיצד אנו מבטאים אותו.