סיכת דש בהשראת מסננות

מסקנות מן המחקר החזותי של המסננות ישנה מחשבה כיצד לחורר את חורי המסננת. פרט לגודלו של החור שלרוב נקבע ע"י הפונקציה והחומר אותו יש לסנן, מושקעת מחשבה רבה באופן סידור החורים, הקשר בין החורים, הסימטריה, הרווח שבין החורים והעיטוריות. זהו סידור שאינו מקרי, ולרב מדויק, על אף העובדה שרבות מהן חוררו ביד. ניתן להבחין בקשת שנעה מקישוטיות ועיטוריות לפרטים ועד לסימטריה סכמטית ומדויקת, כאשר ביניהן נמצאות צורות של סמלים וצורות חורים פחות שגרתיות, מעוין למשל.