חייל

שישה אובייקטים לגוף אדם המקבעים תנועה/תנוחה המאפיינת את שחקני השח (סוס, צריח, בישופ, מלכה, מלך וחיל.) בעבודה זו בחרתי לקבע תנועות גוף שמאפיינות את כל אחד מששת דמויות המשחק ומיוצגים בחומרים המזוהים עם הדמות.