שלושה איברים: מסע אחורה בזמן, בתחנות משמעותיות בחיי בעיר הולדתי ירושלים יצקתי שלושה איברי חישה מפני בשעווה: אף, אוזן ופה ויצאתי למסע בין תחנות שונות ומשמעותיות בחיי בעיר הולדתי, ירושלים. בכל מקום שכזה, המסתי את שעוות אחד האיברים על משטח פיזי וכאשר השעווה התקררה, ניתקתי אותה בעוד היא משאירה חותם שלי על המשטח, ועל השעווה שלי נדבק ונאסף משהו מן המקום ההוא.