כף, סכין ומזלג – סתיו טקס עריכת השולחן מכתיב: סכין וכף מימין לצלחת ומזלג משמאלה. ניסיתי ליצור סדר חדש ע"פ הסדר הקיים: כף, סכין ומזלג מימין לצלחת, אך באותו הסדר: כף עליונה – לארוחה הראשונה, המרק. מתחתיה מימין סכין ומשמאל מזלג. צורת הכלים מרמזת לנו על מיקומם: סכין ומזלג יחד יוצרים שקע עליו הכף מונחת. העיצוב של הסט בהשראת הסתיו, העצים המוארכים והערומים בשלכת.